Barierele Comunicării

Activitatea într-un mediu spitalicesc înseamnă interacțiune pe multiple planuri, nu doar cu pacienții ci și cu personal medical diferit. Eforturile de a îmbunătăți siguranța și calitatea asistenței medicale sunt adesea periclitate de barierele de comunicare și colaborare. Deși fiecare organizație este unică, pot fi identificate câteva bariere comune în comunicarea eficientă la nivelul echipei. Printre acestea enumerăm: valori și așteptări personale, diferențe de personalitate, ierarhie, cultură și etnie, diferențe de vârstă/generație, gen, rivalități istorice interprofesionale și intraprofesionale, diferențe în programul și rutina profesională precum și în privința nivelului de responsabilitate, salariu și recompense.

Domeniul medical se caracterizează printr-o cultură ierarhică în care medicii sunt, de obicei, în vârful piramidei. O revizuire a literaturii de comunicare organizațională arată că ierarhiile sunt, de fapt, o barieră comună în calea comunicării și colaborării eficiente. Este deci foarte probabil ca personalul de la baza ierarhiei să nu își exteriorizeze problemele sau preocupările. Comportamentul intimidant al persoanelor aflate în fruntea unei ierarhii poate împiedica procesul comunicării și poate da impresia că acea persoană este inaccesibilă.

Problemele legate de diferențele de gen și de vârstă în privința stilurilor de comunicare, valorilor și așteptărilor sunt de asemenea comune în orice echipă medicală. În special în sănătate, unde majoritatea doctorilor sunt bărbați cu o vârstă medie ridicată iar majoritatea asistentelor sunt femei tinere, diferențele de gen pot interpune bariere în comunicare. Datorită acestor bariere, comunicarea în echipe mixte nu este deloc simplă. Personalul medical trebuie să fie conștient de existenţa acestor bariere și să încerce să le atenueze prin verificarea continuă a înțelegerii informaţiei transmise/receptate și prin oferirea de feedback adecvat. Cât pentru comunicarea între pacient și asistentele medicale, în opinia majorității specialiștilor, cele mai semnificative bariere se referă la:

  • Bariere care țin de emițător: folosirea necorespunzătoare a unor elemente ale comunicării; incapacitatea emițătorului de a-și stăpâni emoțiile în transmiterea mesajului informațional; folosirea unor cuvinte care au sensuri diferite, pentru diferite persoane; prezentarea incorectă a mesajului prin adoptarea unor metode nepotrivite de transmitere; nesiguranța asupra conținutului mesajului, întâlnită atunci când feedbackul de la receptor întârzie și este dificil de apreciat dacă mesajul are efectul dorit.
  • Camuflarea: atunci când cel care transmite mesajul vrea în mod intenționat ca acesta să fie ambiguu și reușește să favorizeze interpretarea eronată a mesajului. Aceasta este comunicarea prin dezinformare, comunicare folosită în practica medicală din dorința de a nu comunica veștile proaste.
  • Bariere de recepție: stereotipia (tendința de a auzi numai anumite lucruri, despre care există deja o opinie formată); ignorarea informațiilor care sunt în dezacord cu ceea ce se cunoaște deja, fapt care duce la incompatibilitatea punctelor de vedere asupra mesajului în momentul transmiterii acestuia – aceasta reprezintă o barieră importantă care poate submina comunicarea cu pacientul; evaluarea subiectivă de către receptor a unui mesaj transmis obiectiv; recepționarea în moduri diferite, de către persoane diferite, a aceluiași mesaj.
  • Bariere care țin de context: perceperea diferită a mesajelor, în funcție de presiunile exercitate de mediu auspra receptorului.
  • Bariere mixte: diferențierea insuficientă a mesajelor importante, transmise sau primite, de cele cu semnificație redusă sau nulă.

Serviciul de suport și consiliere psihologică telefonică este disponibil tuturor asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din București. Pentru mai multe detalii privind programul de consiliere ne puteți scrie la psihoassist@oammrbuc.ro sau puteți accesa PSIHO-ASSIST: Serviciul de suport și consiliere psihologică telefonică și online pentru membrii OAMGMAMR filiala București

Suntem alături de voi!