Termeni și Condiții

Termeni și condiții de utilizare a website-ului

Vă rugăm să citiți cu atenție și să înțelegeți termenii și condițiile de mai jos înainte de a utiliza website-ul nostru.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Municipiului București (OAMGMAMR Filiala Mun. București), este persoană juridică cu sediul în București, str. Avrig nr. 12, sector 2, având atribuit C.I.F. 12935438.

Conținutul publicat al acestui website este proprietatea OAMGMAMR Filiala Mun. București, care își rezervă și dreptulurile asociate bazei de date a acestui website.

Acceptare termeni și condiții

Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii și condițiile de utilizare descrişi în continuare.

Considerăm că utilizarea site-ului, crearea unui cont de utilizator, logarea și accesul la servicii/cursuri și evenimentele online presupune implicit acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului emcbuc.ro, OAMGMAMR Filiala Mun. București își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului, politicile, termenii și condițiile de utilizare. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic aceaste secțiuni pentru a fi în permanență la curent cu eventualele modificări.

Informațiile prezente pe acest website sunt de interes profesional și sunt puse la dispoziția utilizatorilor/membrilor în mod gratuit sau contra cost, după caz.

Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană care va accesa pagina sub orice formă.

Conținutul acestei pagini nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără acordul OAMGMAMR Filiala Mun. București.

Nu declarăm și nu garantăm, evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a website-ului, afectarea altor sisteme prin utilizarea website-ului, inexistenţa viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor, caracterul complet al materialelor publicate pe acest site, compatibilitatea acestui website cu sistemul de operare și software-ul de pe computerul dumneavostră

Astfel, OAMGMAMR Filiala Mun. București nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

Obiectul și conținutul websie-ului

Obiectivul și conţinutului website-ului au rolul de a transmite informaţii de ordin profesional actualizate şi exacte.

OAMGMAMR Filiala Mun. București nu poate garanta că paginile nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Proprietatea intelectuală

Toate informaţiile, materialele, produsele, aplicaţiile, bazele de date, programele, elementele de grafică, materialele (cursuri, imagini foto-video, etc.), conţinute în acest website sunt proprietatea OAMGMAMR Filiala Mun. București sau a furnizorilor/partenerilor noștrii, deținem drepturi de proprietate, autor sau de utilizare asupra acestora, și sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. Astfel ne rezervăm dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura informațiilor ori a website-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.

OAMGMAMR Filiala Mun. București garantează utilizatorului acces limitat pe website-ul emcbuc.ro, în scopul efectuări de cursuri online pentru educație profesională conținuă, informare, participare la evenimente online, etc. și nu îi conferă dreptul utilizatorului de a descărca sau de a modifica parțial sau integral website-ul sau materialele de pe acesta, de a reproduce parțial sau integral website-ul sau conținutul acestuia, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata website-ul sau conținutul acestuia în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor OAMGMAMR Filiala Mun. București.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a website-ului, a bazelor de date, programelor, elementelor de grafică, materialelor (cursuri sub orice formă, etc.), aplicaţiilor, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului website-ului în orice alt scop decât cel de informare și realizare a educației profesionale continue, fară confirmarea scrisă din partea OAMGMAMR filiala Mun București, este strict interzisă și se pedepseste conform legilor în vigoare. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți în deplin acord cu cele mai sus menționate.

Conținutul acestei pagini nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără acordul scris al OAMGMAMR Filiala Mun. București.

Utilizarea website-ului și obligațiile utilizatorului

Prin prezenta, utilizatorul este de acord să respecte urmatoarele obligații incluzând dar fără a se limita:

– responsabilitatea pentru toate acțiunile/acțivitățile efectuate în contul sau numele său;

– garantarea veridicității datelor furnizate;

– neutilizarea website-ului în scopuri speculative sau frauduloase;

– obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul website-ului;

– să utilizeze o adresă de e-mail personală și securizată, în toate acțiunile și interacțiunile pe care le realizează prin acest website.

– utilizatorii nu au permisiunea de a stabili un link între acest website și orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website fără acordul nostru prealabil, de a realiza acțiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale, de a modifica conținutul de pe acest website sau de a utiliza acest conținut în afara cadrului și condițiilor stabilite de OAMGMAMR Filiala Mun. București.

În condițiile în care încălcați acești termeni sau politica noastră privind protecția datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastră la acest website, și complementar putem acționa conform prevederilor legale în vigoare.

OAMGMAMR Filiala Mun. București nu este responsabilă pentru aptitudinile utilizatorului de a accesa ori utiliza website-ul și nici pentru eșecurile generate de carența acestor aptitudini.

OAMGMAMR Filiala Mun. București își rezervă dreptul de a vă interzice oricând accesul pe website fără o notificare prealabilă.

Comunicarea cu vizitatorii/utilizatorii website-ului

Metodele prin care vizitatorii website-ului inițiază contactul cu noi pot fi: adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site, cont personal, chat online, etc..

Această contactare are loc pentru a cere informații despre cursuri sau manifestări ștințifice, pentru înscrierea la evenimentele online, pentru a ne consulta pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată, etc..

Inițierea contactului de către d-voastră îl considerăm/reprezintă consimțământul d-voastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile solicitate, a primi detalii sau orice informație solicitată și pe care aveți dreptul legal să o cunoașteți.

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, această masură are ca scop identificarea dumneavoastră ca membru al organizației noastre sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul efectuării cursurilor sau participării la evenimentele și manifestări ștințifice profesionale online, în scopul acordării creditelor aferente.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, date de logare), dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor (cursuri, evenimente, etc.) solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor website-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui website vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

Informații oferite prin intermediul website-ului

Orice persoană care vizitează website-ul emcbuc.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui website îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către OAMGMAMR Filiala Mun. București în vederea efectuării de studii de piaţă, transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct, soluţionarea de către OAMGMAMR Filiala Mun. București a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate, alte activităţi întreprinse de OAMGMAMR Filiala Mun. București şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

OAMGMAMR Filiala Mun. București va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea acestui website constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea website-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact.

Legăturile cu alte website-uri

Prezentul website poate conţine legături sau trimiteri către alte website-uri considerate de OAMGMAMR Filiala Mun. București utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor website-uri.

OAMGMAMR Filiala Mun. București nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Fărța majoră

OAMGMAMR Filiala Mun. București nu este responsabilă în cazul unor evenimente cauzate de fortă majoră. Evenimentele de forță majoră includ, dar fără a se limita, intervenții guvernamentale, stare de urgență, războaie, pandemie, incendii, inundații, accidente, furtuni, greve, atacuri teroriste sau alte acțiuni care pot afecta OAMGMAMR Filiala Mun. București sau partenerii săi.

Marcă înregistrată

Copyright-ul, drepturile de proprietate și conținutul website-ului aparțin OAMGMAMR Filiala Mun. București. Materialele aflate pe website sunt proprietatea OAMGMAMR Filiala Mun. București sau a partenerilor săi, exceptând cazul în care sunt recunoscute ca aparținând altor părți implicate sau au caracter de utilitate sau interes public general.

Utilizatorul nu are nici un drept sau licență de utilizare a acestor mărci înregistrate. Dacă utilizatorul consideră că fotografiile, imaginile video sau textele publicate pe website încalcă legea dreptului de autor este rugat să sesizeze acest lucru prin secțiunea Contact disponibilă pe website, menționând pagina și conținutul care contravin legii.

OAMGMAMR Filiala Mun. București utilizează și materiale puse la dispoziție de terți și nu poate controla sau verifica originea acestora. OAMGMAMR Filiala Mun. București va retrage imediat din website orice material asupra căruia planează orice suspiciune relevantă.

Confidențialitatea

Conform cerințelor Regulamentului UE 2016/679 și a Directivei UE 2016/680 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date, și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, OAMGMAMR Filiala Mun. București va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către dvs.

Conform legislatiei, dvs. beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor.

Dacă aveti întrebări în legatură cu Politica de confidențialitate, vă rugăm să ni le adresați prin email la adresele menționate în pagina Contact sau să studiați Politica de confidențialitate publicată pe website.

OAMGMAMR Filiala Mun. București oferă o protecție ridicată a datelor personale salvate pe sistemele propri. Rugăm utilizatorii să fie conștienți totuși că nici o informație transmisă via Internet nu este în totalitate sigură. Ar trebui, deci, să aveți grijă atunci când înregistrati date personale online. Noi luăm măsuri rezonabile pentru a vă asigura securitatea informatiilor din momentul în care le primim.

Vom dezvălui datele personale doar în cazul în care legea ne-o cere sau daca suntem ferm convinși că este absolut necesar pentru a respecta legea, a coopera cu autoritățile sau a proteja drepturile juridice ale OAMGMAMR Filiala Mun. București.

Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunteți de acord cu modul de utilizare a acestor informații. Află detalii despre cookie-uri accesand Politica de utilizare a cookie-urilor

OAMGMAMR Filiala Mun. București nu poate controla și nici nu poate avea acces la cookie-urile din computerul dumneavoastră, instalate de o terță parte.

Legea guvernantă

Acesti Termeni si Condiții reprezintă contractul între Utilizator și OAMGMAMR Filiala Mun. București și este guvernat de legile din România.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.