JBI gLOCAL SOLUTION ROOM 2021

Data: Vineri 21 mai 2021, 09:30 până vineri 21 mai 2021, 16:00 (ora Bucureștiului)

Adaugă evenimentul în calendar

Time: Friday 21 May 2021, 09:30 to Friday 21 May 2021, 16:00 (Bucharest Time)

Add to Calendar

Locație: online

Location: online

Limbă: Română și Engleză

Languages: Romanian and English

Organizator: OAMGMAMR FILIALA BUCUREȘTI

Organiser: OAMGMAMR BUCHAREST BRANCH

Termen limită de înregistrare: 20 MAI 2021

Registration deadline: 20 MAY 2021

Participare gratuită

Free

Prin completarea Formularului de înregistrare, accept Termenii și condițiile și am citit Politica de confidențialitate.

By completing the Registration Form, I accept the Terms and Conditions and have read the Privacy Policy.

JBI gLOCAL SOLUTION ROOM 2021 Dovezi globale. Decizii locale.

JBI gLOCAL SOLUTION ROOM 2021 Global evidence. Local decisions.

JBI gLOCAL SOLUTION ROOM este un eveniment internațional, gratuit, care se desfășoară în mai 2021, fiind conceput pentru a oferi soluții pragmatice și actuale la provocările legate de punerea în practica clinică a dovezilor de bune practici obținute prin studii de cercetare.

JBI gLOCAL SOLUTION ROOM is a free international event, organized in May 2021, designed to provide pragmatic and current solutions to the challenges of putting into clinical practice the evidence of the best practices obtained through research studies.

Evenimentul este organizat în perioada 17-21 mai în diferite centre din rețeaua colaborativă JBI, Australia de Sud.

The event is organized between May 17-21 in different centres from the JBI collaboration network, South Australia.

În România, gLOCAL SOLUTION ROOM va reuni experți naționali și internaționali, care se vor concentra pe modalitatea de implementare a celor mai bune practici în activitatea clinică a profesioniștilor din sănătate și specialități aliate sănătății.

In Romania, gLOCAL SOLUTION ROOM will bring together national and international experts who will focus on how to implement best practices in the clinical activity of health professionals, and allied health specialties.

Pe lângă lucrările prezentate, experții vor putea răspunde în mod direct întrebărilor participanților cu privire la provocările în ceea ce privește implementarea cercetării în practica clinică.

In addition to the papers presented, experts will be able to directly answer participants’ questions about the challenges regarding the implementation of research in clinical practice.

Scopul acestui eveniment este de a oferi soluții adecvate pentru punerea în practică a dovezilor în mediile clinice și pentru promovarea practicii bazate pe dovezi.

The purpose of this event is to provide appropriate solutions for the application of evidence in clinical settings and to promote evidence-based practice.

Cine ar trebui să participe?

Who should participate?

JBI gLOCAL SOLUTION ROOM este concepută pentru a reuni asistenți medicali, moașe, medici, studenți, profesori și factori politici de decizie, preocupați de asistența medicală bazată pe dovezi.

JBI gLOCAL SOLUTION ROOM is designed to bring together nurses, midwives, doctors, students, teachers, and policymakers concerned with evidence-based healthcare.

Vă așteptăm cu drag la gLOCAL SOLUTION ROOM, România!

We look forward to seeing you at gLOCAL SOLUTION ROOM, Romania!


Experți


About experts

Asist. Univ. Dr. Carmen MAZILU
Facultatea de Moașe și Asistență medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România
Președinte al Filialei București al OAMGMAMR
Director al Centrului Român de Cercetare în îngrijiri de sănătate: Grup Afiliat JBI

Assistant Professor Carmen MAZILU
The Faculty of Midwives and Nursing, The “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
President of The Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania, Bucharest Branch
Director of Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

Conf. Univ. Dr. Craig LOCKWOOD
Director pentru Știința Implementării, Facultatea de Științe ale Sănătății, Universitatea din Adelaide
Profesor asociat adjunct, Queen’s School of Nursing, Kingston, Ontario, Canada
Coordonator postuniversitar pentru studii superioare prin cercetare
Președinte al grupului de metode de sinteză calitativă JBI
Conducător al Cochrane Nursing Care Field
Membru al grupului executiv Cochrane Fields și al grupului de lucru Cochrane KT CoChair al Consiliului Cochrane.

Associate Professor Craig LOCKWOOD
Director Implementation Science, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide
Adjunct Associate Professor, Queen’s School of Nursing, Kingston, Ontario, Canada
Postgraduate coordinator for higher degrees by research
Chair of the JBI Qualitative Synthesis Methods Group
The Lead of the Cochrane Nursing Care Field
The member of the Cochrane Fields executive group and Cochrane KT working group CoChair of Cochrane Council.

Conf. Univ. Dr. Judith CARRIER
Universitatea Cardiff, Wales, Regatul Unit
Director al Centrului Țării Galilor pentru îngrijiri bazate pe dovezi: un centru de excelență JBI

Associate Professor Judith CARRIER
Cardiff University, Wales, United Kingdom
Director of The Wales Centre for Evidence Based Care: A JBI Centre of Excellence

Prof. Univ. Dr. Bridie KENT
Universitatea din Playmouth, Regatul Unit, Școala de asistenți medicali și moașe (Facultatea de Sănătate)
Director adjunct al Colegiului de Doctorat, Facultatea de Sănătate
Director al Centrului pentru inovații în sănătate și asistență socială al Universității din Plymouth: un centru de excelență JBI
Director asociat onorific de asistență medicală, Royal Cornwall Hospital NHS Trust
Profesor onorific de asistență medicală, University Hospitals Plymouth NHS Trust

Professor Bridie KENT
Director of The University of Plymouth, United Kingdom, School of Nursing and Midwifery (Faculty of Health)
Deputy Director of the Doctoral College, Faculty of Health
Centre for Innovations in Health and Social Care: A JBI Centre of Excellence
Honorary Associate Director of Nursing, Royal Cornwall Hospital NHS Trust
Honorary Professor of Nursing,University Hospitals Plymouth NHS Trust

Conf. Univ. Adj. Dr. Miloslav KLUGAR
Director al Centrului pentru asistență medicală bazată pe dovezi din Republica Cehă (Europa de mijloc): un centru de excelență JBI
Director, Centrul Cochrane, Republica Cehă
Director, Centrul GRADE al Universității Masaryk, Brno, Republica Cehă
Director, Centrul național ceh pentru asistență medicală bazată pe dovezi și traducerea cunoștințelor
Scoala de Sanatate Publica, Facultatea de Sanatate si Stiinte Medicale, Universitatea din Adelaide, Australia de Sud
Vicepreședinte al Asociației medicale cehe de medicină hiperbară și aeriană, ČLS JEP

Adj. Associate Professor Miloslav KLUGAR
Director of The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: A JBI Centre of Excellence
Director, Cochrane Czech Republic
Director, Masaryk University GRADE Centre, Brno, Czech Republic
Director, Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation
School of Public Health, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia
Vice Chairman of Czech Medical Association of Hyperbaric and Aviation Medicine, ČLS JEP

Conf. Univ. Adj. Dr. Jitka KLUGAROVA
Director adjunct, Centrul Cochrane Republica Cehă
Director adjunct, Centrul pentru asistență medicală bazată pe dovezi din Republica Cehă (Europa de mijloc): un Centru de excelență JBI
Director adjunct, Centrul GRADE, Universitatea Masaryk, Brno, Republica Cehă
Director adjunct, Centrul național ceh pentru asistență medicală bazată pe dovezi și traducerea cunoștințelor
Școala de Sănătate Publică, Facultatea de Sănătate și Științe Medicale, Universitatea din Adelaide, Australia de Sud

Adj. Associate Professor Jitka KLUGAROVA
Deputy Director, Cochrane Czech Republic
Deputy Director, The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: a JBI Centre of Excellence
Deputy Director, Masaryk University GRADE Centre, Brno, Czech Republic
Deputy Director, Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation
School of Public Health, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide South Australia

Dr. Lucia KANTOROVA
Director Adjunct Interimar, Centrul pentru asistență medicală bazată pe dovezi din Republica Cehă (Europa de mijloc): un Centru de excelență JBI, Centrul național ceh pentru asistență medicală bazată pe dovezi și traducerea cunoștințelor, (CEBHC-KT) Institutul național de Biostatistică și Analiză, (IBA), Facultatea de Medicină, Universitatea Masaryk (MED MUNI), Republica Cehă
Candidat PhD, Departamentul de Sănătate Publică, Facultatea de Medicină, Universitatea Masaryk (MED MUNI), Republica Cehă
Metodolog Senior pentru Ghidurile de Practică Clinică, Consiliul Ceh de Cercetare în Sănătate, Praga, Republica Cehă
Consultant, Palacky Centrul universitar pentru educație bazată pe dovezi și terapii artistice, Olomouc, Republica Cehă

Lucia KANTOROVA, MD
Acting Deputy Director, The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: a JBI Centre of Excellence, Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation, (CEBHC-KT) Institute of Biostatistics and Analyses (IBA), Faculty of Medicine, Masaryk University (MED MUNI), Czech Republic
PhD Candidate, Department of Public Health, Faculty of Medicine, Masaryk University (MED MUNI), Czech Republic
Senior Methodologist for Clinical Practice Guidelines, Czech Health Research Council, Prague, Czech Republic
Consultant, Palacky University Centre for Evidence-Based Education and Arts Therapies, Olomouc, Czech Republic

Asist. Univ. Dr. Claudia Dobre
Facultatea de Moașe și Asistență medicală Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România
Membru al Centrului Român de cercetare în îngrijiri de sănătate: un grup afiliat JBI

Assistant Professor Claudia DOBRE
The Faculty of Midwives and Nursing, The “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
Core Staff, Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

Ramona MARINCAȘ
Asistent medical licențiat, Director de îngrijiri Spitalul Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău
Consilier, Ministerul Sănătății
Vicepreședinte al Asociației pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor, România

Ramona MARINCAȘ
RN, Director of Nursing, Zalau County Emergency Hospital
Adviser, Ministry of Health, Vice President of the Association for the Prevention and Control of Infections, Romania

Liliana CONSTANTIN
Asistent medical licențat, Coordonator Bloc Operator, Spitalul de Urgență București

Liliana CONSTANTIN
RN, Operating Theatre Coordinator Nurse, Bucharest Emergency Hospital

Corina GAGIU
Asistent medical licențiat, Director de Îngrijiri, Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”
Director Adjunct, Centru Român de Cercetare în îngrijiri de Sănătate: un grup afiliat JBI

Corina GAGIU
RN, MNSc, Director of Nursing, ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” Psychiatry Hospital
Deputy Director, Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

Daniela STAN
Moșă licențiată, Coordonator, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu”
Membru al Centrului Român de cercetare în îngrijiri de sănătate: un grup afiliat JBI

Daniela STAN
Midwife, Coordinator, Clinical Hospital of Obstetrics and Gynecology “Prof. Dr. Panait Sârbu”
Core Staff, Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

Otilia NICULIȚĂ
Asistent medical licențiat, Director de îngrijiri, Institutul Clinic Fundeni
Membru al Centrului Român de cercetare în îngrijiri de sănătate: un grup afiliat JBI

Otilia NICULIȚĂ
RN, MNSc, Director of Nursing, Fundeni Clinical Institute
Core Staff, Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

Viorica NEDELCU
Asistent medical licențiat, Departamentul profesional ştiinţific, de cercetare şi dezvoltare a profesiei, OAMGMAMR Filiala București
Membru al Centrului Român de cercetare în îngrijiri de sănătate: un grup afiliat JBI

Viorica NEDELCU
RN, MNSc, Professional scientific department, research and development of the profession, OAMGMAMR Bucharest Branch
Core Staff, Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

Mariana ZAZU
Asistent medical, Departamentul profesional ştiinţific, de cercetare şi dezvoltare a profesiei, OAMGMAMR Filiala București
Membru al Centrului Român de cercetare în îngrijiri de sănătate: un grup afiliat JBI

Mariana ZAZU
RN, MNSc, Professional scientific department, research and development of the profession, OAMGMAMR Bucharest Branch
Core Staff, Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated GroupProgramul evenimentului / Event agenda

9:30 – 9:40 am

Welcome
Assistant Professor Carmen MAZILU
The Faculty of Midwives and Nursing, The “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
President of The Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania, Bucharest Branch
Director of Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

9:40 – 10:15 am

Professor Zoe Jordan
JBI Executive Director
Welcome to JBI

Associate Professor Craig LOCKWOOD
Director Implementation Science, Joanna Briggs Institute
Introduction to JBI

Assistant Professor Carmen MAZILU
Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group – The Development Strategy

10:15 – 10:45 am

Practical solutions to bring the evidence into practice

Associate Professor Judith CARRIER
Director of The Wales Centre for Evidence Based Care: A JBI Centre of Excellence

10:45 – 11:00 am

Morning Tea

11:00 – 11:30 am

Strategy, barriers and facilitators to implementing evidence

Mariana ZAZU
OAMGMAMR Bucharest Branch,
Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

Corina GAGIU
Director of Nursing, ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” Psychiatry Hospital
Deputy Director, Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

Otilia NICULIȚĂ
Director of Nursing, Fundeni Clinical Institute
Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

Daniela STAN
Midwife coordinator, Clinical Hospital of Obstetrics and Gynecology “Prof. Dr. Panait Sârbu”
Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

11:30 – 12:00 am

Barriers and facilitators to nurses engaging in implementation research as participants

Professor Bridie KENT
Director of The University of Plymouth Centre for Innovations in Health and Social Care: A JBI Centre of Excellence

12:00 – 1:00 pm

Panel Discussion Q&A

Moderator: Associate Professor Craig LOCKWOOD

1:00 – 1:30 pm

LUNCH

1:30 – 2:30 pm

The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: A JBI Cen-tre of Excellence – ERASMUS+ PROJECTS EXPERIENCE

Adj. Associate Professor Miloslav KLUGAR
Director of Czech Centre
Strategic Partnership in Innovation and Development of Evidence-Based Healthcare (SPIDER)

MD Lucia Kantorová
Acting Deputy Director of Czech Centre
Evidence Implementation in Clinical Practice (EICP)

2:30 – 3:30 pm

Evidence implementation experience in Romania

Assistant Professor Carmen MAZILU

Viorica NEDELCU, OAMGMAMR Bucharest Branch, Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Affiliated Group

Assistant Professor Claudia DOBRE, The Faculty of Midwives and Nursing, The “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Ramona MARINCAȘ, Adviser, Ministry of Health, Vice President of the Association for the Prevention and Control of Infections, Romania

Liliana CONSTANTIN, Operating Theatre Coordinator Nurse, Bucharest Emergency Hospital

3:30 – 4:00 pm

Thank you and closeAssistant Professor Carmen MAZILU