gLOCAL Solution Room Registration Form / Formular de înscriere la gLOCAL Solution Room

The JBI gLocal Solution Room is a free four-hour event, which aims to provide pragmatic solutions to challenges in getting evidence into practice in clinical settings.

JBI gLocal Solution Room este un eveniment gratuit de patru ore, care își propune să ofere soluții pragmatice la provocările cu privire la implementarea dovezilor în practica clinică.

The JBI gLocal Solution Room is designed to bring together clinicians, academics and policy makers interested in evidence-based healthcare, and serve as a synchronised, collaborative and widely accessible space to promote evidence-based practice discussion and debate.

 

JBI gLOCAL Solution Room este concepută pentru a reuni clinicieni, cadre universitare și factori de decizie politică interesați de asistența medicală bazată pe dovezi și pentru a servi drept un spațiu sincronizat, colaborativ și accesibil pe scară largă pentru a promova discuții și dezbateri practice bazate pe dovezi.

This JBI event will take place on June 3, 2024, with similar events around the globe taking place in the week of June 3 – 9, 2024, in over 20 countries and languages, with the aim of finding solutions to the challenges they face healthcare professionals in implementing evidence in their clinical settings.

 

Acest eveniment JBI va avea loc în 3 iunie 2024, odată cu evenimente similare pe tot globul planificate în săptămâna 3 – 9 iunie 2024, în peste 20 de țări, cu scopul de a găsi soluții la provocările cu care se confruntă profesioniștii din domeniul sănătății în implementarea dovezilor în mediile lor clinice.

At the end of this event, a report will be produced that will provide information on the challenges and solutions highlighted during the event. The report and the videos will be shared to facilitate global knowledge exchange.

 

La sfârșitul acestui eveniment va fi elaborat un raport prin care vor fi transmise informațiile cu privire la provocările și soluțiile evidențiate în timpul evenimentului. Raportul și înregistrările video și audio vor fi partajate pentru a favoriza schimbul de cunoștințe la nivel global.

Two JBI Centres of Excellence will host this event: the Romanian Center for Nursing Research and the Wales Center For Evidence Based Care.

Acest eveniment va fi găzduit de două centre de excelență JBI: Romanian Centre for Nursing Research și Wales Centre For Evidence Based Care.

The event agenda is available here.

Agenda evenimentului este disponibilă aici.

For more information please contact Clare Luise Bennett, BennettCL3@cardiff.ac.uk

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați: Mariana Zazu, mariana.zazu@oammrbuc.ro

Before the event, you will receive an access link.

Înainte de eveniment, veți primi un link de acces.

Quality of healthcare at the point of care: generation, synthesis and transfer of evidence: A JBI gLOCAL Solution Room
3 June 2024
Monday from 12:00 to 16:00 UK Wales Time (Cardiff Time)

Quality of healthcare at the point of care: generation, synthesis and transfer of evidence: A JBI gLOCAL Solution Room
3 iunie 2024
Luni de la 14:00 – 18:00 ora București

Free event
Virtual, ZOOM Platform

Eveniment gratuit
Online, platforma ZOOM

Elegibility: Clinicians (nurses, midwives), students in the field, academics and policy makers interested in evidence-based healthcare.

 

Eligibilitate: Clinicieni (asistenți medicali, moașe), studenți în domeniu, cadre universitare și factori de decizie politică interesați de asistența medicală bazată pe dovezi.

 

Registration Form / Formular de înscriere